Slydimo kreipiamųjų alyva

Shell_Tonna1

Apsaugojus komponentus nuo pažeidimų, gali pailgėti įrangos eksploatavimo laikas, o investicijų grąža taps maksimali. Klientai iš įvairių sričių padidino savo verslo vertę, kai nusprendė rinktis kokybiškesnę mechaninių staklių slydimo kreipiamųjų alyvą.
„Shell Tonna“ alyva suformuluota siekiant padėti apsaugoti nuo korozijos bei dėvėjimosi slydimo kreipiamąsias, pavaras, guolius ir hidraulinės sistemos komponentus. Atliekant standartinius pramoninius bandymus, dėvėjimosi rodikliai buvo iki 92 proc. mažesni už leidžiamą maksimumą. Šalia gero sukibimo su slydimo kreipiamosiomis, ribojančio alyvos nuotėkį į pjovimo skysčių rinktuvę ir mažinančio sąnaudas, „Shell Tonna“ padeda užtikrinti tolygesnes mechanizmo veikimo sąlygas.