Pramonės alyvos ir skysčiai

Tepalų pasirinkimo pagrindas

Renkantis tinkamus tepalus, reikia atkreipti dėmesį į pramoninio įrenginio gamintojo pateiktas specifikacijas ir nurodymus, bet:
1. Tik retais atvejais įrenginio gamintojas naudojimo instrukcijoje pats nurodys sąrašą tinkamų naudoti įvairių firmų tepalų;
2. Dažnai įrenginio instrukcijoje bus nurodytas tik tinkamų tepalų standartas ar apskritai bendri reikalavimai ir normos. Taigi, tepalų tiekėjui reikia Shell produkcijos asortimente surasti šias normas ir standartus atitinkančius tepalus.
3. Kartais užsienio valstybėse kartu su įrenginiu parduodami ir tepalai, kurie vietinėje rinkoje yra nenaudojami ar neprieinami. Tokiais atvejais tepalų tiekėjui reikia išsiaiškinti svetimo produkto specifikacijas ir Shell produkcijos asortimente surasti produktą su analogiškais parametrais;
4. Sudėtingiausios situacijos susidaro tuomet, kai informacija apie įrenginį, jo konstrukciją ir priskirtus tepalus yra minimali ar jos iš vis nėra. Tuomet įrenginio savininkas kartu su tepalų tiekėju ieško Shell produkto pagal kitus parametrus, kurie įviairiuose kontekstuose
yra aprašyti šiame vadove.

Tepalų asortimentas

Vystantis technologijoms, pramoniniai įrenginiai tampa sudėtingesni, padidėja vienam įrenginiui tinkamų tepalų skaičius. Taigi atsiranda būtinybė turėti didesnes sandėliavimo patalpas ir laikyti didesnes atsargas, o tai brangina gamybinį procesą. Šiai problemai spręsti, Shell racionaliai kuria modernius tepalus, kuriuos dažnai galima naudoti įvairiems tikslams. Siekiant teisingai parinkti tepalus, produkto tiekėjams, bendradarbiaujant su įrenginio vartotoju, reikia išsiaiškinti ir įvertinti konkrečias gaminio savybes.