Taisyklės

Žaidimo taisyklės:
Bendrosios nuostatos
1.1. Žaidimo užsakovas ir organizatorius: UAB „Jungent Lietuva“, Ukmergės g.283, Vilnius, tel. 852-780-230, el. paštas informacija@jungent.eu.
1.2. Žaidimas vyksta Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiose UAB „Kesko Senukai Lithuania“ valdomose Senukų prekybos tinklo parduotuvėse (toliau – Žaidimo vieta).
1.3. Žaidimas prasideda 2018 m. gegužės 21 d. ir baigiasi 2018 m. birželio 21 d. (toliau – Žaidimo laikotarpis).

Prizų fondas
2.1.  Žaidime yra galimybė laimėti: 
2.1.1. 2-iejų VIP kvietimų paketą į Shell Helix Estijos Ralį 2018 (nakvynė įskaičiuota) liepos 13-15d. – 1vnt.
2.1.2. Shell Helix Estijos Ralio 2018 firminius marškinėlius – 50vnt.

Žaidimo eiga ir dalyvavimo jame sąlygos
3.1.  Norintis dalyvauti žaidime asmuo Žaidimo laikotarpiu Žaidimo vietoje turi pirkti bent vieną Shell prekinio ženklo 4L arba 5L bakelį ir gauti kasos kvitą (toliau – Pirkimo čekis), kurio numeris bus naudojamas registruojantis ir dalyvaujant žaidime. Po nurodytas sąlygas atitinkančio pirkimo asmuo gali dalyvauti žaidime Žaidimo laikotarpiu užregistravęs gautą Pirkimo čekį internetiniame puslapyje www.shell.lt ir įvesdamas šiuos duomenis:
3.1.1. Pirkimo čekio numerį.
3.1.2. Vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, marškinėlių dydį, miestą, pirkimo datą.
3.2.  Tas pats Pirkimo čekis gali būti registruojamas tik vieną kartą.
3.3.  Asmuo, nepažeisdamas dalyvavimo žaidime apribojimų, nurodytų 3.2 punkte, gali dar kartą dalyvauti žaidime Žaidimo laikotarpiu, Žaidimo vietoje atlikdamas kitą Shell prekės ženklo 4L arba 5L bakelio pirkimą.
3.4.  Bet koks bandymas klastoti, keisti ar kurti, įrašyti netikrą Pirkimo čekio numerį, vardą, pavardę, el. pašto adresą, klastoti ar nurodyti netikrą produkto įsigijimo faktą, ar panašūs veiksmai, kurie gali daryti žaidimui neigiamą įtaką, ar sukelti žalą žaidimo organizatoriui, bus nustatomi ir pažeidimus padarę asmenys traukiami atsakomybėn įstatymų nustatyta tvarka.
3.5.  Asmuo registruodamas savo įsigijimą žaidimo internetiniame puslapyje, sutinka, kad jo įvestus asmeninius duomenis gaus bei tvarkys žaidimo organizatorius. Dalyvių asmens duomenys bus tvarkomi žaidimo administravimo, tame tarpe laimėtojų nustatymo, prizo perdavimo ir susijusiais tikslais. Registracijos metu asmuo sutinka, kad laimėjimo atveju, jo vardas ir pavardė bus viešai skelbiami internetiniame puslapyje www.shell.lt. Duomenys bus tvarkomi ne ilgesnį nei vienerių metų terminą po žaidimo pabaigos ir prizų perdavimo. Dalyvis, pateikdamas žaidimo organizatoriui raštišką prašymą, turi teisę susipažinti su organizatoriaus tvarkomais  jo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, teisę reikalauti ištaisyti neteisingus asmens duomenis, reikalauti nutraukti neteisėtus tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų. Dalyvis, nesutikdamas su jo duomenų tvarkymu ir (ar) pareikalavęs nutraukti duomenų tvarkymo veiksmus, praranda teisę dalyvauti žaidime ir/ar praranda teisę į žaidimo prizą.

Laimėtojų nustatymas ir paskelbimas
4.1.  Internetiniame puslapyje www.shell.lt dalyviui suvedus 3.1 punkte nurodytus duomenis ir nesant neatitikimų žaidimo taisyklėms, laimėtojai bus išrinkti specialiai tam sukurta programa, kuri sugeneruos 52 laimėjusiųjų sąrašą parinkdama atsitiktinius numerius iš visų dalyvių sąrašo. 
4.1.1. Žaidimo nugalėtojai bus paskelbti internetiniame puslapyje www.shell.lt praėjus ne daugiau nei 5 darbo dienoms po žaidimo pabaigos.

Prizo atsiėmimas
5.1. Prizų pristatymo vietą organizatorius suderina su 2.1.1 punkte nurodyto prizo laimėtojais, susisiekęs registravimosi metu nurodytu el.paštu arba telefono numeriu 10 darbo dienų laikotarpyje nuo laimėjimo.
5.2. Jei 2.1.1 punkte nurodyto prizo laimėtojas 30 darbo dienų laikotarpyje nuo laimėjimo negali būti pasiekimas registracijos metu nurodytu telefonu/el.paštu, ar yra kitos aplinkybės, trukdančios perduoti prizą, laimėtojas praranda teisę į prizą ir organizatorius gali jį naudoti savo nuožiūra.
5.3. Prizo atsiėmimo metu laimėtojas turi pateikti laimėjusį Pirkimo čekį. Organizatorius taip pat turi teisę patikrinti laimėtojo tapatybę.
5.4. Organizatorius nėra atsakingas už atvejus, kai teisė gauti prizą, ar atsiimti/gauti laimėjimą negali būti realizuota dėl asmeninės dalyvio situacijos, šių taisyklių ar prizo perdavimo tvarkos pažeidimo. Tokiais atvejais jokia dalyvio žala neatlyginama ir negautas prizas ar jo vertė nekompensuojami.

Išlaidos susijusios su dalyvavimu žaidime
6.1.  Dalyviui tenka visos jo išlaidos, kurias jis patiria dėl dalyvavimo žaidime.

Skundai
7.1.  Dalyvių skundai dėl žaidimo taisyklių pažeidimų gali būti pateikti raštu, skundą su juos pagrindžiančiais įrodymais siunčiant organizatoriui 1.1 punkte nurodytais kontaktais ne vėliau kaip iki 2018 m. liepos 12 d. Organizatorius pagrįstus skundus išnagrinėja ir į juos atsako per 30 dienų laikotarpį.

Baigiamosios nuostatos
8.1.  Žaidimo organizatorius nėra atsakingas už jokias asmenines žaidimo dalyvio išlaidas.
8.2.  Žaidimo prizai negali būti keičiami į kitas prekes, pinigus ar kitaip kompensuojami.
8.3.  Organizatorius nėra atsakingas už dalyvio duomenų gavimą, siuntimą, praradimą, vėlavimą dėl techninių nesklandumų, už kuriuos organizatorius nėra atsakingas ir negali kontroliuoti.
8.4.  Organizatorius nėra atsakingas už paslaugų techninius sutrikimus, sistemos ar programinės įrangos gedimus, veikimo vėlavimus ar panašius trukdžius, dėl kurių apribojamos dalyvavimo žaidime galimybės ar naudojimasis žaidimo internetiniu puslapiu.
8.5.  Organizatorius pasilieka teisę neleisti dalyvauti ar diskvalifikuoti iš žaidimo asmenį, jei yra pagrindas įtarti, kad asmuo pažeidžia įstatymus ar šio žaidimo taisykles bei sąlygas.
8.6.  Žaidime negali dalyvauti UAB „Jungent Lietuva“ ir UAB „Kesko Senukai Lithuania“ darbuotojai ir jų šeimos nariai.
8.7.  Organizatoriaus sprendimu žaidimas gali būti atšauktas, pakeistas, įskaitant šių sąlygų pakeitimą, apie tai informuojant internetiniame puslapyje www.shell.lt
8.8.  Visos žaidimo sąlygos ir taisyklės skelbiamos tinklalapyje www.shell.lt.
8.9.  Papildoma informacija apie Akciją teikiama telefonais 852-780-230 ar el. paštu informacija@jungent.eu.